WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

W naszej placówce uzyskacie Państwo wsparcie w zakresie wczesnego wspomagania. Podejmujemy terapię z dzieckiem od momentu zdiagnozowania niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu ma na celu naukę słyszenia, naukę mówienia oraz zdobycie umiejętności komunikacyjnych u dziecka objętego terapią.

Specjaliści w składzie: psycholog, pedagog wczesnego wspomagania, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdologopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pielęgniarka zajmą się diagnozą oraz terapią Waszego dziecka obejmując wszystkie sfery Jego rozwoju a także konkretne, indywidualne potrzeby rodziny.

Proponowane metody i formy terapii z dzieckiem:

  • Tomatis,
  • EEG  Biofeedback,
  • Integracja Sensoryczna,
  • Arteterapia,
  • Dogoterapia,
  • Kinezjologia Edukacyjna,
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
  • Piktogram,
  • terapia polisensoryczna w sali doświadczania świata,
  • masaże.

Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną oraz skierowanie wydane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.    

 W celu Zadeklarowania udziału w zajęciach bardzo prosimy o wypełnienie odpowiednich formularzy:

- deklaracja rodzica / pełnoletniego ucznia (zajęcia rewalidacyjne)

- deklaracja rodzica / pełnoletniego ucznia (zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne)

- deklaracja rodzica (zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel. 52 344-74-15
sekretariat

tel. 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

   

Wyszukiwarka  

   

   

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

   

Certyfikat  

   
© 2024 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2