Liceum Ogólnokształcące

Uczniowie liceum reprezentują szkołę w konkursach i zawodach ogólnopolskich:

- Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Literaturze

- Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Historycznej

- Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego

- Ogólnopolskich Zawodach Matematycznych.

Młodzież odnosi sukcesy w zawodach sportowych w wielu dyscyplinach.

Uczniowie realizują program nauczania w klasach o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim i informatyką.

Swoją wiedzę poszerzają również w czasie wycieczek klasowych, na których jest czas na realizację celów dydaktycznych, jak i na integrację oraz czynny wypoczynek. Poznają region kujawsko- pomorski, jego historię, postaci z nim związane. Biorą udział w różnych przedsięwzięciach, przygotowują wraz z nauczycielami ciekawe programy artystyczne.

Nasi uczniowie nie zapominają o ludziach potrzebujących i niepełnosprawnych. Włączają się w akcje, niosąc pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Między młodzieżą panują przyjacielskie stosunki, jest ona ze sobą zżyta. Świadczą o tym spotkania w czasie wakacji, wspólne świętowanie wszelkich uroczystości, wyjazdy na imprezy artystyczne czy mecze piłki nożnej.

Każdy uczeń jest doceniany, szkoła stwarza mu odpowiednie warunki do rozwoju własnych zainteresowań i pasji.  

Edukacja kończy się świadectwem ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w szkole policealnej.

 

 

Absolwenci mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego, po zdaniu, którego, otrzymują świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Szkoła zapewnia:

  • kompetentną kadrę pedagogiczną
  • stałą opiekę psychologiczną, pedagogiczna i logopedyczną
  • indywidualizację nauczania
  • edukację w małych zespołach klasowych
  • naukę języka angielskiego
  • możliwość korzystania ze stołówki
  • nowoczesną pracownię komputerową

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024:

Klasa 1La: Hanna Derkowska-Tabula

Klasa 2La: Małgorzata Klimczewska

Klasa 4La: Alina Szczukowska

 

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel. 52 344-74-15
sekretariat

tel. 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

   

Wyszukiwarka  

   

   

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

   

Certyfikat  

   
© 2024 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2