TECHNIKUM

W technikum uczniowie kształcą się w  następujących zawodach:

- technik informatyk

- technik ogrodnik

Edukacja kończy się egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego uczeń otrzymuje tytuł technika danej specjalności.
Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkole policealnej.

Uczniowie technikum reprezentują szkołę w konkursach i zawodach ogólnopolskich:

 • Ogólnopolskim Konkursie  Języka Polskiego
 • Ogólnopolskim Konkursie  Wiedzy Historycznej
 • Ogólnopolskim Konkursie  Języka Angielskiego
 • Ogólnopolskim Konkursie  Języka Migowego
 • Ogólnopolskim Konkursie  Wiedzy Kulinarnej
 • Ogólnopolskim Konkursie  Odczytywania Mowy z Ust
 • Ogólnopolskim Konkursie  Udzielania Pierwszej Pomocy
 • Ogólnopolskich Zawodach Matematycznych
 • Miejskich Igrzyskach Sportowych

Nasi wychowankowie zajmują czołowe miejsca na konkursach ogólnopolskich oraz zawodach sportowych.

Nauczyciele stwarzają zainteresowanym uczniom możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach przygotowujących do konkursów oraz egzaminów maturalnych, a także w zajęciach czytelniczo-medialnych oraz lekcjach historycznych o Patronie Ośrodka i szlaku bojowym 1 Dywizji Pancernej. Uczniowie zdolni objęci są opieką psychologa.

Uczniowie realizują program nauczania z rozszerzonym j. angielskim i rozszerzoną matematyką.

W ramach doradztwa zawodowego odbywają się :

 • wyjścia do firm lokalnych informatycznych,
 • wyjścia i wyjazdy na warsztaty zawodowe
 • spotkania na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki

Młodzież ma okazję korzystania z licznych wycieczek dydaktyczno-rekreacyjnych, w ramach których poznaje bliższe i dalsze regiony naszego kraju.(np. Trójmiasto, Poznań, Warszawa, Kraków)

Uczniowie Technikum mają możliwość rozwijania swoich pasji kulturalnych. Systematycznie odbywają się wyjścia do Opery Nova, Filharmonii, kina. Grupa Miłośników Opery bierze udział w spektaklach opery, operetki oraz baletu.

Wychowankowie biorą udział w spotkaniach ze Strażą Miejską, funkcjonariuszami Policji, pracownikami pedagogicznymi Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie tych spotkań uczniowie poznają prawo, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Aktywność uczniów przejawia się w różnych dziedzinach:

 • działalność w samorządzie uczniowskim (organizowanie akcji charytatywnych)
 •  przygotowanie występów artystycznych, apeli np. w ramach „rocznic historycznych ważnych dla historii Polski”
 •  spotkania z byłym więźniem Kl Auschwitz „Ocalić od zapomnienia”- p. Jackiem Zieleniewiczem - organizowane  od 15 lat
 •  reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym

Szkoła zapewnia:

 • kompetentną kadrę pedagogiczną
 • stałą opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • indywidualizację nauczania
 • edukację w małych zespołach klasowych
 • naukę języka angielskiego

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024:

Klasa 1Tin - Maciej Żelski

Klasa 3To - Jolanta Turbiak

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel. 52 344-74-15
sekretariat

tel. 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

   

Wyszukiwarka  

   

   

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

   

Certyfikat  

   
© 2024 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2