Branżowa szkoła I i II stopnia

W szkole branżowej I stopnia kształcą się uczniowie  w następujących kierunkach:

- kucharz

- monter elektronik

- fryzjer

- ogrodnik

 

W szkole branżowej II stopnia kształcą się uczniowie  w następujących kierunkach:

- technik usług gastronomicznych

- technik elektronik

- technik usług fryzjerskich

 

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. 

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa 2 lata i kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkole policealnej.

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie gastronomiczne  i fryzjerskie w których odbywa się kształcenie teoretyczne i praktyczne.

Zajęcia praktyczne w klasach o profilu elektronicznym odbywają się w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy przy ulicy Karłowicza.

Uczniowie mają okazję korzystania z licznych wycieczek dydaktyczno-rekreacyjnych, w ramach których poznaje bliższe i dalsze regiony naszego kraju.(np. Trójmiasto, Poznań, Warszawa, Kraków)

Rozwijają swoje pasje kulturalne. Systematycznie odbywają się wyjścia do Opery Nova, Filharmonii, kina. Grupa Miłośników Opery bierze udział w spektaklach opery, operetki oraz baletu.

Wychowankowie biorą udział w spotkaniach ze Strażą Miejską, funkcjonariuszami Policji, pracownikami pedagogicznymi Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie tych spotkań uczniowie poznają prawo, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Szkoła zapewnia:

 • kompetentną kadrę pedagogiczną,
 • stałą opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
 • indywidualizację nauczania,
 • edukację w małych zespołach klasowych.

Uczniowie szkół branżowych reprezentują szkołę w konkursach i zawodach ogólnopolskich:

 • Ogólnopolskim Konkursie  Języka Polskiego
 • Ogólnopolskim Konkursie  Wiedzy Historycznej
 • Ogólnopolskim Konkursie  Języka Angielskiego
 • Ogólnopolskim Konkursie  Języka Migowego
 • Ogólnopolskim Konkursie  Wiedzy Kulinarnej
 • Ogólnopolskim Konkursie  Odczytywania Mowy z Ust
 • Ogólnopolskim Konkursie  Udzielania Pierwszej Pomocy
 • Ogólnopolskich Zawodach Matematycznych
 • Miejskich Igrzyskach Sportowych

W ramach doradztwa zawodowego odbywają się :

 • wyjścia do restauracji w celu zapoznania się ze sposobem ich funkcjonowania
 • wyjścia na pokazy kulinarne (degustacje)
 • spotkania ze stylistami
 • wyjazdy na targi zawodowe
 • spotkania na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024:

Klasa 1Bk - Joanna Kolano

Klasa 1Be - Paweł Szarkiewicz

Klasa 1Bo - Beata Pietrzak

Klasa 1Bko - Renata Makowska

Klasa 2Bk - Joanna Oliwkiewicz

Klasa 2Bf - Anna Warawąsowska

Klasa 3Bk - Wioletta Konarska

Klasa 3Be - Artur Zasada

Klasa 3Bfe - Marta Maciejewska

Klasa 1Bk 2stopnia - Tomasz Wosiek

Klasa 2Be 2stopnia - Maciej Żukowski

 

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel. 52 344-74-15
sekretariat

tel. 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

   

Wyszukiwarka  

   

   

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

   

Certyfikat  

   
© 2024 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2