Branżowa szkoła I i II stopnia

W szkole branżowej kształcą się uczniowie  w następujących kierunkach:

- kucharz

- monter elektronik

- fryzjer

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie gastronomiczne w których odbywa się kształcenie teoretyczne i praktyczne. Zajęcia praktyczne w klasach o profilu monter – elektronik odbywają się w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy przy ulicy Karłowicza.

Szkoła zapewnia:

  • kompetentną kadrę pedagogiczną,
  • stałą opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
  • indywidualizację nauczania,
  • edukację w małych zespołach klasowych.

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022:

Klasa 1Bk - Wioletta Konarska

Klasa 2Bk - Tomasz Wosiek

Klasa 1Be - Artur Zasada

Klasa 1Bfe - Marta Maciejewska

Klasa 2Be - Hanna Zielińska

Klasa 3Be - Maciej Żukowski

Klasa 1Bk 2 stopnia - Dominik Przybysz

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel. 52 344-74-15
sekrertariat

tel. 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

   

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

   

Certyfikat  

   
© 2022 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2