Tradycje nauczania niesłyszących na Pomorzu i Kujawach sięgają XIX wieku. W lipcu 1871r. w Bydgoszczy nauczyciel szkoły publicznej Wilhelm Schmidt otworzył prywatną szkołę dla głuchoniemych.  Początkowo uczyło się tam 10 uczniów, ale wkrótce ich liczba wrosła do 22. Większość uczniów wywodziła się z uboższej części społeczeństwa, stąd powstały wątpliwości w sens istnienia prywatnej placówki.

W 1874r Wilhelm Schmidt uzyskał od władz Prowincji oraz Urzędu Miasta w Bydgoszczy dofinansowanie na utrzymanie szkoły. Dzięki temu byt szkoły został zagwarantowany, a liczba uczniów wzrosła do 26.

W 1876r. z powodu utraty wzroku nauczyciel Wilhelm Schmidt musiał zrezygnować z funkcji dyrektora. Ku jego wielkiej satysfakcji szkołę przejął Urząd Prowincjonalny, co umożliwiło dalsze funkcjonowanie szkoły. Nowym dyrektorem został Franz Lehmann, który wcześniej pracował jako nauczyciel w ośrodku dla głuchoniemych w poznańskiej prowincji. W 1877r. szkołę przejmuje Sejmik Prowincjonalny – odtąd szkoła nosi nazwę Prowincjonalny Ośrodek dla Głuchoniemych.

01_Z-dziejow-osrodka

We wrześniu 2018r. minęło 25 lat od momentu, w którym Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących został usytuowany w dzielnicy Fordon przy ulicy Akademickiej 3. Przez te wszystkie lata, aż do dnia dzisiejszego, dyrektorem placówki jest pan Ryszard Bielecki.
Korzenie Ośrodka są w Ostromecku, kiedy to 1 marca 1947r. utworzono pierwszą w obecnym województwie kujawsko - pomorskim szkołę dla dzieci głuchych. Nazywała się Zakład Głuchoniemych, a składał się ze szkoły podstawowej oraz internatu.

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel. 52 344-74-15
sekretariat

tel. 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

   

Wyszukiwarka  

   

   

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

   

Certyfikat  

   
© 2024 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2