SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

Dzieci w klasach I – III SP czują się u nas bardzo dobrze. Są otoczone opieką i troską. Specjalnie dla nich utworzono mało liczne klasy (od 6 do 8 uczniów). W związku z tym, że jest ich mniej, nauczyciel ma więcej czasu dla każdego dziecka i każdemu dziecku może poświęcić więcej uwagi. Nauczyciel ma możliwość dostosować wymagania do możliwości dziecka i dzięki temu dzieci mają większą szansę na opanowanie podstawy programowej.

Szkoła dba wszechstronny rozwój dziecka. Między innymi systematycznie nasi uczniowie mogą korzystać z zajęć dogoterapii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i zajęć sportowych na basenie. Tutaj dzieci pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli uczą się pływać.

Często organizowane są wycieczki. Nasze pociechy bardzo lubią występować w szkolnych uroczystościach, biorą udział w różnych grach, zabawach i festynach. Dbamy o dobrą atmosferę, by dzieci czuły się akceptowane i bezpieczne. Maluchy lubią swoje towarzystwo, nawiązują między sobą przyjaźnie.

Dzieci młodsze realizują większość zajęć w klasopracowniach przystosowanych tylko dla tej grupy wiekowej. Klasy są wyposażone w kolorowe meble, pomoce dydaktyczne i tablice interaktywne. Wszystkie klasy wyposażone są w aparaturę stacjonarną – pętle induktofoniczne, systemy FM, zapewniające niedosłyszącym i niesłyszącym dzieciom właściwy odbiór dźwięków mowy i otoczenia

W roku szkolnym 2012/2013 oraz kolejnych uczniowie klas IV i V brali udział w pilotażowym programie rządowym MEN „Cyfrowa Szkoła”, którego celem było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK).

Szkoła zapewnia:

  • kompetentną kadrę pedagogiczną
  • stałą opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
  • indywidualizację nauczania
  • edukację w małych zespołach klasowych
  • naukę języka angielskiego

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024:

Klasa 0 - Anna Kłódkowska

Klasa 1a - Bożena Nowak-Sieradzan

Klasa 1b - Iwona Roszycka

Klasa 2a - Maria Falewicz 

Klasa 2b - Anna Kubik 

Klasa 2c - Agnieszka Lietz

Klasa 3a - Bernadetta Jezierska

Klasa 3b - Karolina Drzycimska 

Klasa 4a - Katarzyna Ludwig 

Klasa 4b - Małgorzata Cieśniewska (w zastępstwie Inga Kuszlis-Grygołowicz) 

Klasa 5a - Karolina Jasińska 

Klasa 5b - Zuzanna Gapska 

Klasa 6a - Aniela Kołodziej 

Klasa 6b - Anna Brakowska - Gach 

Klasa 7a - Aleksandra Bodenszac-Grunwald 

Klasa 7b - Tomasz Ormiński 

Klasa 7c - Katarzyna Koźlinka - Stasiewska

Klasa 8a - Joanna Rak

Klasa 8b - Hanna Sułek - Stawicka

Klasa 8c - Katarzyna Maxelon

 

 

 

 

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel. 52 344-74-15
sekretariat

tel. 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

   

Wyszukiwarka  

   

   

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

   

Certyfikat  

   
© 2024 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2