Historia Ośrodka

Historia naszej placówki rozpoczęła się 1 marca 1947 roku, kiedy to w pięknie położonej turystycznie miejscowości Ostromecko, leżącej niedaleko Bydgoszczy, w zespole pałacowo – parkowym otwarto Zakład Głuchych. Składał się on ze szkoły i internatu, gdyż miał kształcić dzieci i młodzież z całego regionu bydgoskiego. Szkoła mieściła się w tzw. pałacu starym, a internat w pałacu nowym. Obiekty te trzeba było wyremontować po zniszczeniach wojennych i przystosować do potrzeb dydaktyczno – wychowawczych.

Od początku swej działalności zakład ten okazał się placówką niezbędną w nauczaniu dzieci i młodzieży z wadą słuchu woj. bydgoskiego.

Już w roku 1949/50 w ramach zakładu działały cztery jednostki organizacyjne: internat, szkoła podstawowa, szkoła zawodowa oraz gospodarstwo przyzakładowe. Szkoła zawodowa przygotowywała młodzież do następujących zawodów: krawiectwo damskie i męskie, szewstwo, a od roku szkolnego 1952/53 również zawodu cholewkarskiego.

W latach 1949-60 zawód zdobyło 84 wychowanków.

Od roku szkolnego 1962/63, z braku należytych pomieszczeń odpowiadających warunkom higieny pracy, warsztaty szkoleniowo – produkcyjne ulegają stopniowej likwidacji, która całkowicie nastąpiła w końcu roku szkolnego 1964/65.

Od 1970 roku w ramach zakładu funkcjonowały tylko dwie jednostki organizacyjne – szkoła podstawowa i internat.

Pogarszający się stan obiektów pałacowych zagrażający zdrowiu i życiu wychowanków, niewystarczający stan sanitarny oraz ograniczona ilość pomieszczeń dla stale zwiększającej się liczby dzieci niesłyszących spowodował, że podjęto decyzję o budowie nowych obiektów dla tej placówki w Bydgoszczy – mieście, które swym centralnym położeniem może służyć dzieciom niesłyszącym z całego województwa kujawsko – pomorskiego a nawet spoza tego województwa.

Budowę nowego obiektu rozpoczęto w 1989 roku w Bydgoszczy w dzielnicy - Nowy Fordon.

Na czas budowy placówkę z Ostromecka przeniesiono na trzy lata do obiektu zastępczego w Bydgoszczy.

Rok szkolny 1993/94 rozpoczęto w nowym obiekcie w Bydgoszczy przy ulicy Akademickiej. W raz z nowym rokiem powołano następujące jednostki organizacyjne: przedszkole, szkołę podstawową, szkołę zawodową – o kierunkach kształcenia elektronicznym i krawieckim oraz internat.

Z początkiem roku szkolnego 1996/97 rozpoczęło działalność Technikum dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej, kształcące młodzież w zawodach: technik elektronik i technik odzieżowy.

Placówka nasza dobrze służy ludziom niesłyszącym od najmłodszych lat, daje im możliwość przystosowania się do współczesnego społeczeństwa, zaspokajających ich potrzeby intelektualne, zawodowe i dając im możliwość samodzielnego życia.

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2020 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2