Prowadzenie i opieka koła sportowo - turystycznego ,,JEDYNKA'', działającego w ośrodku K-PSOSW nr 2  w Bydgoszczy od 2012r. to przede wszystkim możliwość samorealizacji, rozwoju, doskonalenia warsztatu pracy.

Głównym zamiarem działalności klubu jest spędzanie wolnego czasu przez wychowanków w sposób zorganizowany, właściwy oraz pod kontrolą wychowawcy. Działalność  klubu zapewnia każdemu uczestnikowi możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych prowadzonych w bezpiecznych i chroniących zdrowie warunkach.

Nadrzędnym celem zajęć w klubu jest:

- upowszechnienie i propagowanie wszystkich form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży osób niepełnosprawnych

- zapewnienie wszechstronnego przygotowania fizycznego

- wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej, etyki dyscypliny i zasad gry fair play

- wzmacnianie zdrowia, przestrzeganie higieny osobistej oraz zasad zdrowego żywienia

- systematyczne uczestnictwo w treningach, zawodach, turniejach, wyjazdach i wycieczkach krajobrazowo - turystycznych na terenie kraju jak i poza granicami. 

Szczegółowym celem klubu jest;

- ukazywanie młodzieży jak zachowywać się w sytuacji zwycięstwa jak i porażki

- wskazywanie jak wygląda współpraca w grupie

- podkreślanie jaka jest rola sportu i rekreacji w życiu człowieka

- zaznajamianie młodzieży z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej

- przeciwdziałanie patologii.

Myśląc o efektach sportowych, bardzo ważnym elementem dla opiekunów sekcji sportowo - turystycznej jest wykreowanie wśród wychowanków odpowiedniego zachowania w pewnych sytuacjach - porażki, zwycięstwa, a także efektywne wykorzystanie wolnego czasu przez sport i rekreacje.

Klub sportowo- turystyczny ,,JEDYNKA'' prowadzi zajęcia w wielu dyscyplinach sportowych:

- piłka nożna - futsal oraz zajęcia na boisku trawiastym

- piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis stołowy, bilard, 

- shuffleboard- holenderska gra narodowa, gry świetlicowe oraz inne zajęcia sprawnościowe, szybkościowe, motoryczne, prowadzące do wytrenowania pewnych części ciała ale przede wszystkim integrujące młodzież.

Prowadzenie i pełnienie funkcji opiekuna klubu sportowo-turystycznego ,,JEDYNKA'', daje nam jako opiekunom ogromna satysfakcję i rozwija nasze umiejętności dydaktyczno-wychowawcze. Wpływa na jakość spędzania wolnego czasu w internacie. Udział uczniów w proponowanym przez nas programie zajęć, pozwala im wzmacniać więzi koleżeńskie, integrować grupę, rozbudzać wrażliwość na piękno przyrody, zamiłowań do turystyki oraz wdrażać do bezpiecznych zachowań. 

Opracowanie: Opiekunowie klubu ,,JEDYNKA'' Łukasz Pawelec i Łukasz Dąbrowski

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel. 52 344-74-15
sekrertariat

tel. 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

   

   

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

   

Certyfikat  

   
© 2022 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2