Dziękujemy Wam Polacy

Wychowankowie naszego Ośrodka wraz z Dyrektorem Ryszardem Bieleckim i opiekunami uczestniczyli w dniach 26-27 października 2019 r. w uroczystych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Bredy przez 1. Polską Dywizję Pancerną spod okupacji niemieckiej na Polskich Honorowych Cmentarzach Wojennych w Holandii: w Bredzie przy ulicy Ettensebaan i w dzielnicy Ginneken oraz w Oosterhot.

Wzruszający był udział  w uroczystościach kombatantów - żołnierzy generała Maczka: mjr Mariana Słowińskiego, kpt. Edmunda Semrau, kpt. Wacława Butowskiego, por. Alojzego Jedamskiego,  mjr Janusza Gołuchowskiego. Szczególnie dla naszych wychowanków, bo znają tych żołnierzy 1. Dywizji Pancernej. Niejednokrotnie gościliśmy Ich w naszym Ośrodku. Obecny był także syn gen. Maczka prof. Andrzej Maczek i jego wnuczka Karolina Maczek-Skillen.

Do Bredy przybyła również polska delegacja rządowa i wojskowa: Szef Urzędu  d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz gen. broni Jarosław Mika i gen. dywizji Stanisław Czosnek. W trakcie uroczystości Szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk wręczył w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości kapitanowi Wacławowi Butowskiemu.

Uczniowie Ośrodka w imieniu wszystkich wychowanków i nauczycieli oddali hołd swojemu Patronowi i Jego żołnierzom składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze w miejscu ich spoczynku. Również odwiedzili inne cmentarze, na których spoczywają polscy żołnierze:  Alphen pod Bredą  oraz największy Polski Cmentarz Wojenny w Lommel w Belgii.

O wyzwoleniu Bredy przez Polaków przypomina Holendrom czołg Pantera stojący przy ulicy Generaal Maczekstraat, zdobyty w walkach i ofiarowany przez Dywizję miastu. Pomnik w Wilhelminapark na cokole ma wyryte słowa w języku holenderskim: „W podzięce naszym polskim wyzwolicielom – 29 października 1944 r.

Wychowankowie zostali serdecznie ugoszczeni w Domu Polskim „Polonez” w Beringen w Belgii, będącymsiedzibą Zarządu Głównego Związku Polaków w Belgii. Uczestniczenie w balu z okazji 75. rocznicy  wyzwolenia Bredy zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalne Polonia również  było wielką przyjemnością.

Serdeczne podziękowania składamy Państwu Teresie i Zygmuntowi Ziembickim, Panu Josefowi Stoffelsowi, Pani Rii Marijnissen, Pani Netii Van Os, Panu Marianowi Czarneckiemu, Pani Krystynie Bukowiec, Panu Janowi Maria Roovers za opiekę nad naszą grupą podczas pobytu i ugoszczenie nas w swoich domach.

Dużo wrażeń przyniosło wychowankom zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc w Antwerpii i w Bredzie oraz całodzienny pobyt w atrakcyjnym Parku Rozrywki Efteling.

Wyjazd na tak szczególną rocznicę obchodów wyzwolenia Bredy przez 1. Dywizję Pancerną był dla wszystkich uczestników delegacji wspaniałą lekcją historii, patriotyzmu i dumy.

Wyjazd został zorganizowany przez Dyrektora Ośrodka – Ryszarda Bieleckiego, przy wsparciu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urzędu Marszałkowskiego  w Toruniu i Stowarzyszenia “Generał Stanisław Maczek In Memoriam” w Bydgoszczy.

Opracowanie: Krystyna Bieniek
Zdjęcia: Ryszard Bielecki

<< powrót do aktualności

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2020 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2