O szkole

Utworzono: czwartek, 15, sierpień 2013 17:39

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

Dzieci w klasach I – III SP czują się u nas bardzo dobrze. Są otoczone opieką i troską. Specjalnie dla nich utworzono mało liczne klasy ( od 6 do 8 uczniów). W związku z tym, że jest ich mniej, nauczycie ma więcej czasu dla każdego dziecka i każdemu dziecku może poświęcić więcej uwagi. Nauczyciel ma możliwość dostosować wymagania do możliwości dziecka i dzięki temu dzieci mają większą szansę na opanowanie podstawy programowej.

Szkoła dba wszechstronny rozwój dziecka. Między innymi systematycznie nasi uczniowie mogą korzystać z zajęć dogoterapii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i zajęć sportowych na basenie. Tutaj dzieci pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli uczą się pływać.

Często organizowane są wycieczki. Nasze pociechy bardzo lubią występować w szkolnych uroczystościach, biorą udział w różnych grach, zabawach i festynach. Dbamy o dobrą atmosferę, by dzieci czuły się akceptowane i bezpieczne. Maluchy lubią swoje towarzystwo, nawiązują między sobą przyjaźnie.

 Dzieci młodsze realizują większość zajęć w klasopracowniach przystosowanych tylko dla tej grupy wiekowej. Klasy są wyposażone w kolorowe meble i pomoce dydaktyczne. Wszystkie klasy wyposażone są w aparaturę stacjonarną – pętle induktofoniczne, systemy FM, zapewniające niedosłyszącym i niesłyszącym dzieciom właściwy odbiór dźwięków mowy i otoczenia

W roku szkolnym 2012/2013 oraz kolejnych uczniowie klas IV i V brali udział w pilotażowym programie rządowym MEN „Cyfrowa Szkoła”, którego celem było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK).

Szkoła zapewnia: