Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest indywidualizacja procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne uczniów oraz  podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

13 marca 2018 w hali Arena w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Uczniowi naszego Ośrodka Sebastianowi Rządkowskiemu  przyznano  stypendium na wsparcie swojego rozwoju edukacyjnego. Szkole przyznano natomiast Certyfikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za udział w projekcie i wybitne osiągnięcia edukacyjne ucznia, który został wręczony dyrekcji Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej  im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy – p. Dyrektorowi Ryszardowi Bieleckiemu oraz p. Dyrektor Beacie Dziaszyk. W tych pięknych chwilach uczniowi Sebastianowi towarzyszyła również wychowawczyni Alina Szczukowska.

Pan Marszałek Piotr Całbecki oraz Pani Domicela Kopaczewska Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożyli gratulacje oraz wyrazy uznania za wkład szkoły w rozwój szkolnictwa zawodowego i wsparcie wszechstronnych zainteresowań uczniów. Życzenia dalszych sukcesów w wprowadzanie w świat zawodu otrzymała Dyrekcja oraz kadra pedagogiczna naszego Ośrodka.

Zdjęcia z wręczenie stypendiów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”  Fot. Andrzej Goiński

 

<< powrót do aktualności

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2