Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 rozpoczął Dyrektor Ośrodka – Ryszard Bielecki odczytaniem Listu od Marka Gralika - Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

W obecności Dyrektora Ośrodka – Ryszarda Bieleckiego, Wicedyrektora Ośrodka – Melity Szarkiewicz, Wicedyrektora ds. Szkół Ponadgimnazjalnych – Beaty Dziaszyk, Kierownika Ośrodka – Marzeny Boczkowskiej, wychowawców klas, nauczycieli i rodziców poznaliśmy tych uczniów, którzy zasłużyli na świadectwa z wyróżnieniem:

Szkoła Podstawowa

Wiktor Michałowski - klasa 4a
Kacper Zieliński - klasa 6a

Gimnazjum
Kalina Jurak – klasa 2Ga

Technikum
Sebastian Rządkowski – klasa 1Tga
Łukasz Szröder – klasa 1Tgb

Liceum Ogólnokształcące
Karolina Sokal – klasa 2La
Kacper Sokal – klasa 2La

Do Nagrody Prezesa Rady Ministrów wytypowani zostali uczniowie: Karolina Sokal (4,88) i Łukasz Szröder (4,82).

Dyrektor Ośrodka – Ryszard Bielecki, wraz z wychowawcą klasy – Elżbietą Chocimska,  wręczył świadectwa ukończenia Gimnazjum uczniom klasy 3G: Klaudia Wołowska, Klaudia Babiuch, Miłosz Banach, Kacper Becker, Joanna Dąbrowska, Aldona Kowal, Karol Nowakowski. Swoich kolegów pożegnali uczniowie klasy 2Ga i 2Gb.

Naukę w Ośrodku ukończyli również uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy: Julita Rudnicka i Jacek Nowak. Uczniów pożegnała Danuta Bagińska – wychowawca klasy i koledzy z klasy 2p.

Rok szkolny to czas nauki, ale również czas zdobywania nagród za swoją pracę.

Za udział w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pod hasłem „Mój ojciec-dobrze być razem” otrzymali uczniowie Damian Morawski i Daniel Drąg –klasa 2Gb. Laureaci tego konkursu – Karolina Sokal i Łukasz Szröder – odebrali nagrody wcześniej w Urzędzie Marszałkowskim.

Nagrody za „Dzienniczki moich lektur” odebrali uczniowie klasy 5a Szkoły Podstawowej: Oliwia Ugorska, Wiktor Michałowski, Natalia Drzewiecka, Kamila Plewa, Mikołaj Waszak Maciej Kont. Aktywni użytkownicy biblioteki szkolnej również zostali nagrodzeni: Wiktor Patryans, Maciej Kont, Aldona Kowal, Klaudia Babiuch, Damian Morawski, Daniel Drąg, Lidia Michalak, Dorota Kuryło, Daniel Jarosiński, Patrycja Wolf.

Koniec roku szkolnego to również czas pożegnania nauczycieli i wychowawców odchodzących na emeryturę. Samorząd Ośrodka pięknie podziękował „swoim” Paniom za długoletnią pracę i opiekę: Hannie Karczewskiej, Katarzynie Wiśniewskiej, Krystynie Grabara, Hannie Czerwiec, życząc im szczególnie: „...marzeń spełnienia...”.

Witajcie wakacje! Dobrego wypoczynku i do zobaczenia we wrześniu!

 Opracowanie: Krystyna Bieniek
Zdjęcia: Artur Zasada

<< powrót do aktualności 

 

 

 

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2