Pożegnanie klas maturalnych

W dniu 29 kwietnia 2016r. odbyło się w naszym Ośrodku pożegnanie klas maturalnych.

Edukację ukończyli uczniowie dwóch klas Technikum (o profilu elektronicznym i gastronomicznym) i jednej klasy Liceum Ogólnokształcącego.

Podczas uroczystości Wicedyrektor ds. kształcenia ponadgimnazjalnego - Beata Dziaszyk, wraz z wychowawczyniami klas: Agnieszką Żelską , Aliną Szczukowską i Joanną Szmytkowską wręczyły uczniom świadectwa ukończenia szkół.

Spośród tegorocznych absolwentów dwóch - Kamil Woźniak i Oskar Sawostjanik, otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.

Słowo do opuszczających szkolne mury skierowała pani Dyrektor Dziaszyk.

Dyrekcji i gronu pedagogicznemu za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży złożyły podziękowania w imieniu rodziców panie: Beata Ciesielska i Ewa Zarzycka.

Wdzięczni absolwenci również podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do pogłębiania ich wiedzy i kształtowania godnych, odpowiedzialnych postaw.

Imprezę uświetniły występy taneczne uczniów klas młodszych, przygotowane przez panią Marię Falewicz.

Wzruszającym momentem było przedstawienie prezentacji stworzonej przez młodzież żegnającą się ze szkołą.

Wszystkim naszym uczniom kończącym szkołę życzymy, by „nieśli wiedzy pochodnię” przez całe swoje życie.

Po akademii uczniowie spędzili miłe chwile z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami przy słodkim poczęstunku. Wszystkich zachwyciła przygotowana przez klasę 4Tg niespodzianka - torty z imionami koleżanek i kolegów, a także w kształcie czapki kucharskiej. Wzruszeni uczniowie zakończyli swoją edukację w szkole średniej.

 

Tekst: Joanna Szmytkowska, Alina Szczukowska, Agnieszka Żelska

Zdjęcia: Artur Zasada

 

<< powrót do aktualności

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2