Zakończenie szkoły klas licealnych

Dnia 24.04.2015 roku o godzinie 09:00 odbyło się Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/15 klas III La i III Lb Liceum Ogólnokształcącego.

Uroczystość odbyła się w obecności szanownej Dyrekcji: Pana Dyrektora Ośrodka mgr Ryszarda Bieleckiego, Pani Wicedyrektor ds. kształcenia ponadgimnazjalnego mgr Beaty Dziaszyk, Pani Wicedyrektor Ośrodka mgr Melity Szarkiewicz, Pani Kierownik Ośrodka mgr Marzeny Boczkowskiej a także rodziców, nauczycieli wychowawców, wychowawców z internatu oraz grona pedagogicznego.

Po wprowadzeniu Sztandaru Ośrodka i odśpiewaniu Hymnu głos zabrał Pan Dyrektor Ośrodka mgr Ryszard Bielecki. Głos w imieniu rodziców Absolwentów zabrała Pani Katarzyna Nalazek.

Po przemówieniach nastąpił bardzo przyjemny moment dla uczniów klas trzecich, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy oraz nienagannej postawie ukończyli szkołę i stali się absolwentami Liceum Ogólnokształcącego. Świadectwa wręczyła Pani Wicedyrektor mgr Beata Dziaszyk. Wychowawcy klas mgr Alicja Nurkiewicz i mgr Maciej Żelski wręczyli uczniom okolicznościowe upominki.

Absolwenci wręczyli kwiaty Dyrekcji oraz swoim wychowawcom. Dyrektor i Grono Pedagogiczne złożyli serdeczne podziękowania dla rodziców uczniów za zaangażowanie w życie Szkoły, życzliwość i współpracę, jednocześnie życząc wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Szczególne podziękowania dla: Pani Bożeny Hope oraz Pani Katarzyny Nalazek. Podziękowanie  uczniów odczytał Krzysztof Nalazek, tłumaczyła Joanna Sypniewska.

Po wyprowadzeniu sztandaru Ośrodka rozpoczęła się część artystyczna. Pierwszą część pt.”W starym kinie” przygotowali Absolwenci pod kierunkiem wychowawców klas.

Część drugą przygotowali młodsi koledzy pod kierunkiem mgr Aliny Szczukowskiej, mgr Joanny Szmytkowskiej, mgr Artura Zasady oraz mgr Tomasza Wośka.

Po występach Absolwenci podziękowali nauczycielom oraz wychowawcom wręczając kwiaty. Po uroczystości uczniowie zaprosili Dyrekcję, Nauczycieli oraz rodziców na uroczysty poczęstunek .

Gratulujemy Naszym Absolwentom!!!

Uroczystość przygotowali: mgr Alicja Nurkiewicz i mgr Maciej Żelski

Tekst: mgr Maciej Żelski

Zdjęcia: Artur Zasada

<< powrót do aktualności

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2