V Konferencja dla psychologów i pedagogów

Dnia 17.04.2015r. odbyła się V Konferencja:

„Problemy emocjonalne i osobowościowe ucznia   z wadą słuchu - jako sygnał do pozytywnej zmiany”,  zorganizowana  dla psychologów i pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do ośrodka przyjechali psycholodzy, pedagodzy oraz specjaliści pracujący z dzieckiem niesłyszącym, reprezentujący poradnie z Bydgoszczy, Nakła, Brodnicy, Lipna, Golubia-Dobrzynia, Inowrocławia, Radziejowa, Torunia, Tucholi, Żnina. Ponadto gościliśmy także przedstawicieli Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży  z Uszkodzonym słuchem oraz Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Dyrektor OSW nr 2  Ryszard Bielecki powitał wszystkich zgromadzonych.

Dyrekcja ośrodka przedstawiła ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016. Następnie podkreślono fakt, że w naszej placówce podejmują naukę nie tylko dzieci i młodzież niesłysząca, ale także słabo słysząca. W czasie konferencji wypowiadali się uczniowie z niewielką wadą słuchu, którzy podczas edukacji w naszej placówce odnaleźli spokój, akceptację rówieśników, a także osiągnęli sukcesy.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z naszą placówką. Zwiedzano gabinety specjalistyczne – surdologopedy, terapii metodą Tomatisa, Biofeedback, integracji sensorycznej oraz salę doświadczania świata. Ponadto przedstawiono jedną z sal lekcyjnych wyposażonych w pętlę indukcyjną oraz tablicę interaktywną (p.Joanna Błaś, p.Iwona Obremska, p.Katarzyna Stasiewska, p.Karolina Zięba, p.E.Chocimska). A także wyjaśniono gościom na czym polega praca na lekcji z wykorzystaniem systemów FM (p. Bożena Nowak-Sieradzan).

Wiele pozytywnych wrażeń wniosły zajęcia rękodzieła artystycznego (zorganizowane przez p.Agatę Wilczewską). Uczestnicy konferencji z entuzjazmem włączyli się do przygotowanych dla nich ćwiczeń.

Radosny nastrój wśród uczestników wywołało przedstawienie „JAŚ I MAŁGOSIA NA WESOŁO” z udziałem naszych wychowanków. Zaprezentował się zespół teatralny „Ab-surdus” (pod kierunkiem p.Małgorzaty Lewandowskiej, p.Katarzyny Wawrzyniak oraz p. Anny Kucharskiej).

Z dużym zainteresowaniem spotkały się prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów uzdolnionych, którzy przedstawili swoje sukcesy, jakie odnieśli podczas nauki w ośrodku (pod opieką p.A.Żelskiej, p.Aliny Szczukowskiej, p.Anny Wyrwicz).

W czasie przewidzianej przerwy obsługę kelnerską zapewniła młodzież ośrodka (przygotowanie uczniów p. Tomasz Wosiek).

Kolejnym punktem programu były wykłady dotyczące dzieci i młodzieży z wadą słuchu na temat charakterystyki cech osobowości oraz sfery emocjonalnej, postępowania pedagoga szkolnego w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, wpływu zajęć sportowych na poprawę kondycji psychicznej (wykłady zaprezentowali zgodnie z harmonogramem psycholog p.Anna Wyrwicz, pedagog szkolny oraz nauczyciel wychowania fizycznego p.Maciej Żelski).

Na spotkaniu omówiono problemy emocjonalne i osobowościowe dotyczące dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Przedstawiono teoretyczne podstawy związane z omawianą tematyką, a także wskazano na pozytywne doświadczenia pracowników ośrodka w pracy z uczniami w pokonywaniu nieprawidłowości dotyczących  funkcjonowania sfery emocjonalnej i osobowościowej. Wskazano na pozytywny wpływ zajęć sportowych, rękodzieła artystycznego oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.

Podczas konferencji panowała miła atmosfera, sprzyjająca swobodnej rozmowie, wymianie doświadczeń dotyczących pracy z uczniem z wadą słuchu.

Dyrekcji ośrodka, wszystkim uczestnikom oraz osobom, które włączyły się do organizacji i przygotowania konferencji bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne spotkania.

 

Opracowanie:  Anna Wyrwicz

ż

 

<< powrót do aktualności

 

 

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2