W roku szkolnym 2021/ 2022 uczniowie klasy „O” i 8b szkoły podstawowej  oraz klasy 3Pa szkoły przysposabiającej do pracy brali udział w projekcie edukacyjnym pt. „Leśna Skrzynia Skarbów”, którego współorganizatorami byli: Nadleśnictwo Żołędowo, Nadleśnictwo Bydgoszcz, Miasto Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie wymienionych klas zrealizowali tematy nawiązujące do różnych ekosystemów, a mianowicie:

  • Rola lasu w życiu człowieka,
  • Jesteśmy badaczami przyrody,
  • Ziemia nasza planeta – zielona kraina,
  • Woda w naszym życiu.

Dzięki tym działaniom dzieci i młodzież:

  • wzbogaciła wiedzę o drzewach i drewnie,
  • rozbudziła w sobie zainteresowanie rolą lasu w życiu człowieka,
  • ukształtowała postawę szacunku wobec lasu i drzew,
  • nauczyła się zasad odpowiedniego zachowania się w lesie,
  • poznała rolę wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

W ramach realizacji projektu dzieci wykonały także różne, ciekawe prace plastyczne, które zostały wykorzystane do zorganizowania wystawy w Nadleśnictwie Żołędowo.

W dniu 3. czerwca 2022 r. uczestnicy projektu udali się na wycieczkę do Nadleśnictwa Żołędowo w celu obejrzenia wystawy prac własnych i innych placówek zgłoszonych do projektu.

Oto efekt naszej wspólnej pracy i przygody z „Leśną Skrzynią Skarbów” J

      Opracowanie: Anna Kłódkowska

 

<< powrót do aktualności

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel. 52 344-74-15
sekrertariat

tel. 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

   

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

   

Certyfikat  

   
© 2022 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2