Nowe warsztaty coraz bliżej ich użytkowania ….

W dniu 23 stycznia 2020r. Dyrektor Ośrodka Ryszard Bielecki zorganizował spotkanie zespołu przygotowującego wyposażenie nowo budowanych warsztatów i pracowni zawodowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Biura Rozwoju Jednostek Edukacyjnych: Jarosław Przybył – kierownik Biura, Robert Nowak – koordynator projektu budowy warsztatów, Hanna Gruszczyńska – podinspektor. Ze strony Ośrodka zespół reprezentowali: Ryszard Bielecki – Dyrektor Ośrodka, Beata Dziaszyk – Wicedyrektor ds. Szkół Ponadpodstawowych i nauczyciele zawodu zajmujący się przygotowaniem wyposażenia pracowni dla poszczególnych zawodów: Małgorzata Czyż – florysta, Anna Warawąsowska – technik usług kosmetycznych, Hanna Zielińska – technik ogrodnik, Tomasz Wosiek – technik żywienia i usług gastronomicznych, Zygmunt Jakubiak i Artur Zasada – technik elektronik.  

Kierując się rekomendacjami MEN i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przygotowali diagnozę wyposażenia budowanych warsztatów czyli szczegółowy wykaz środków i przedmiotów potrzebnych do nowoczesnego nauczania zawodu. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że planowane doposażenie warsztatów powinno być zgodne z najnowszymi technikami i technologiami, dlatego należy wziąć pod uwagę,  m.in., najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne występujące w planowanych kierunkach kształcenia zawodowego i obowiązujące parametry techniczne kupowanego w ramach projektu sprzętu. Stwierdzili, że zakupione wyposażenie ma być sprzętem dydaktycznym wzbogacającym szkolną bazę technodydaktyczną wykorzystywaną w celach dydaktycznych, a także przy ewentualnym utworzeniu szkolnego ośrodka egzaminacyjnego dla danego zawodu. Uczestnicy spotkania zwizytowali budowę warsztatów i postęp prowadzonych prac budowlanych. Tak, nowe warsztaty coraz bliżej ich użytkowania…

Oprac. Krystyna Bieniek

Zdjęcia: Krystyna Bieniek, Artur Zasada

 

<< powrót do aktualności

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2