Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2017/18

 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Oddział przedszkolny
Zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 roku życia
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Planowane otwarcie oddziału od I 2018r.

Szkoła Podstawowa nr 68

Gimnazjum nr 45 - nabór do II i III klasy

Szkoły Ponadgimnazjalne (Szkoła Branżowa, Technikum, Liceum, Szkoła Przysposabiająca)

Szkoła Policealna (Technik informatyk, Technik florysta)

Do nauki w naszym Ośrodku zapraszamy osoby niesłyszące i słabo słyszące, niewidome i słabo widzące, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla OSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2018 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2