Informacje dla rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

- Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2016 roku.
- Zebranie z rodzicami – 13 października 2016 roku – zapoznanie rodziców z WSO, PSO, terminy egzaminów zewnętrznych
- Złożenie wstępnej pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminów: gimnazjalnych, maturalnych - do  30 września 2016 roku.
-
„DRZWI  OTWARTE” dla rodziców-  10 listopada  2016 roku.
-
Zebranie z rodzicami - 16 grudnia  2016 roku – przedstawienie propozycji ocen semestralnych z przedmiotów nauczania
- Złożenie pisemnych deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (stara formuła) – 16 grudnia 2016 roku
-
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016 roku
-
Ferie zimowe 30 stycznia– 12  lutego 2017 roku
-
Wystawienie ocen półrocznych/semestralnych – do 16 stycznia 2017 roku
- Studniówka klas maturalnych - 26 stycznia 2017 roku
-
Zebranie z rodzicami- 27 stycznia 2017 roku – przedstawienie ocen półrocznych
- Przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych z przedmiotów nauczania- 23 marca 2017 r.
- Zebranie z rodzicami dla wszystkich klas – 23 marca 2017 roku- temat zebrania: Ocenianie zewnętrzne, oceny śródroczne, sprawy organizacyjne i wychowawcze.
- „DRZWI  OTWARTE” dla rodziców-  7 kwietnia  2017 roku.
- Wiosenna przerwa świąteczna  13 kwietnia-18 kwietnia 2017

- Egzamin gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- 19 kwietnia 2017 r. część humanistyczna,
- 20 kwietnia 2017 r. część matematyczno-przyrodnicza,
- 21 kwietnia  2017 r.
język obcy nowożytny

- Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach programowo najwyższych w LO, Technikum – 21 kwietnia 2017 r.
- Rada Pedagogiczna nauczycieli uczących w klasach programowo najwyższych 24 kwietnia 2017r.
- Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w liceum, technikum 28  kwietnia 2017r.

Egzaminy maturalne
- 4 maja 2017:  język polski
- 5 maja 2017:  matematyka
- 8 maja 2017:  język obcy nowożytny
- część ustna od 4 do  26 maja 2017 r.

- Wystawienie ocen końcoworocznych z przedmiotów nauczania dla wszystkich uczniów – 9  czerwca 2017 roku
- Koniec roku szkolnego 2016/2017 -  23 czerwca 2017  godz 9:00

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla OSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2016 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2