Projekt "4 kroki"

Dnia 06.03.2018r. w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy na zaproszenie dyrekcji placówki odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Polskiego Związku Głuchych oddziału Łódzkiego Panią Ewą Twardowską oraz Panią Edytą Tomasik, która zapewniła tłumaczenie na język migowy.

Tematem spotkania było przedstawienie projektu „4 Kroki”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich Prelegentki podczas prezentacji przedstawiły cele oraz zadania projektu. W wydarzeniu tym uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: szkoła branżowa I stopnia, technikum, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna.  Zgromadzona młodzież uzyskała informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia po ukończeniu szkoły, ponieważ oferta skierowana była głównie do tegorocznych absolwentów placówki. Uczniowie mogą uzyskać m.in. wsparcie trenera pracy, odbyć bezpłatne szkolenie zawodowe. Oferowano możliwość odbycia płatnego stażu. Zainteresowanie także wzbudziły warsztaty Life Skills.        

W spotkaniu uczestniczyła wicedyrektor ośrodka Pani Beata Dziaszyk, która wspiera działania dotyczące współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych mające na celu udzielanie pomocy uczniom w sferze poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwijania umiejętności poruszania się na Rynku Pracy.  

Opracowanie:

psycholog Anna Wyrwicz

<< powrót do aktualności

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2020 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2