TIK

TIK czyli technologie informacyjno - komunikacyjne

Aby zachęcić uczniów do większego zaangażowania w proces nauczania-uczenia się, nauczyciel może zastosować na swoich lekcjach TIK.

TIK to rodzina technologii, które przetwarzają, gromadzą i przesyłają informacje w postaci elektronicznej. W praktyce oznacza to m.in.:

  • wykorzystanie narzędzi online albo aplikacji edukacyjnych dostępnych w internecie,
  • wymianę informacji między uczestnikami procesu edukacji lub między uczniem i urządzeniem w postaci cyfrowej (formularze, e-mail, bazy prac w postaci elektronicznej itp.).

Użycie TIK na lekcji może wspierać uczniów w uczeniu. TIK to atrakcyjna, uzupełniająca forma przeprowadzenia pewnych etapów lekcji.

W bazie pod niżej podanym linkiem znajduje się ponad 100 narzędzi TIK pomocnych w edukacji: aplikacji, programów, stron.

Polecamy do przejrzenia:

https://biblioteka.pl/aplikacje/1/0/0

 

Polecamy również książkę: Monika Dobrowolska: Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa 2018 ORE [Zawiera scenariusze lekcji].

Książka dostępna jest online na stronie:

https://www.ore.edu.pl/2019/05/wykorzystanie-tik-w-nauczaniu-i-uczeniu-sie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2