Tegoroczny Bydgoski Festiwal Nauki był okazją dla uczniów szkoły branżowej I stopnia o kierunku elektronicznym do odwiedzenia budynku Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich przy ulicy Kaliskiego. Braliśmy udział w wydarzeniach w ramach Ścieżki technicznej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.

Bardzo zaciekawił uczniów temat: „Poznaj ruchomość człowieka”, gdzie podczas zajęć zapoznali się ze złożoną strukturę biomechaniczną układu ruchu ciała ludzkiego i mogli ocenić zachowanie równowagi u człowieka na specjalnych platformach testowych.

Z kolei podczas zajęć „Kod G-code” poznali podstawowe elementy znormalizowanego języka zapisu poleceń dla urządzeń sterowanych numerycznie. Dużym plusem zajęć była możliwość dokonania modyfikacji kodu maszyny sterującej frezarką CNC.

Przyszli elektronicy stwierdzili jednogłośnie, że zajęcia były bardzo interesujące i oby pobudziły ich do zgłębienia wiedzy na temat poznanych zagadnień. Być może niektórzy z nich w przyszłości będą studentami naszej bydgoskiej Politechniki.

Opracowanie: Artur Zasada

<< powrót do aktualności
   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel. 52 344-74-15
sekrertariat

tel. 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

   

   

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

   

Certyfikat  

   
© 2022 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2